12 lời cầu nguyện của Đức Phật Dược Sư

Nói đến Phật giáo, người ta thường nghĩ đến Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc hay Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên cạnh đó, còn có một Đức Phật hiệu là Dược Sư sở hữu 12 lời cầu nguyện giúp chữa lành mọi bệnh tật của chúng sinh. Trong bài viết này, hãy cùng YidziShop tìm hiểu rõ hơn về nội dung này nhé!

Đức Phật Dược Sư là ai? 

Đức Phật Dược Sư hay còn được biết đến với những cái tên khác như Dược Sư Lưu Ly, Dược Sư Như Lai hay Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngoài ra, Đức Phật Dược Sư còn có tên tiếng Phạn là: Bhaisajya – guru Vaidurya – prabharajyah. Người ta thường gọi tắt tên gọi của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Dược Sư Phật.

Đức Phật Dược Sư
Đức Phật Dược Sư hay còn được biết đến với những cái tên khác như Dược Sư Như Lai hay Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Ý nghĩa sâu xa đằng sau cái tên của Đức Phật này được bóc tách nghĩa như sau:

  • Dược là thuốc, sư là thầy: Đức Phật là một đại bác sĩ, người có thể chữa lành mọi bệnh tật cho chúng sinh.
  • Lưu Ly: là một chất trong suốt có thể nhìn thấy từ trong ra ngoài. Lưu ly còn là tên Vương quốc của Đức dược sư. Cơ thể của Ngài cũng là tinh thể, tỏa sáng và tinh khiết từ trong ra ngoài.
  • Quang là ánh sáng, thân thể của Dược Sư Như Lai không những trong suốt mà còn tỏa sáng. Nó là một cơ quan tuyệt vời của ánh sáng.
  • Như Lai là một trong những danh hiệu của mười vị Phật: Như Lai, Tinh Tấn, Chánh Kiến, Bát Nhã Ba La Mật, Thiện Hỷ, Thiện Tri Thức, Thế Gian Sư, Vô Thượng Sư, Ứng Cúng, Thiên Sư, Thế Tôn, Thế Tôn.

12 lời cầu nguyện của Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư thường được miêu tả với hình dáng đang cầm một chiếc cốc chữa bệnh ở tay trái và một ấn tín cầu nguyện ở tay phải. Theo kinh điển Phật giáo, có 7 vị Phật Dược Sư. Có thuyết cho rằng mỗi người trong số họ có mong muốn và ứng thân của riêng mình. 

Khi bạn muốn thực hành cầu nguyện, hãy trải nghiệm thực hành 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư dưới đây. Nó sẽ giúp bạn đạt được ước nguyện, cuộc sống bình an, chữa lành bệnh tật và thanh tịnh tâm hồn. 

Mỗi điều nguyện trong 12 lời cầu nguyện của Đức Phật Dược Sư đều nói rõ hạnh nguyện của tất cả chúng sinh, được thành tựu viên mãn, cứu khổ tất cả chúng sinh. Ngoài ra, còn cầu nguyện chữa lành bệnh tật cho tất cả chúng sinh, rồi trở thành Phật. 

Đức Phật Dược Sư
Mỗi điều nguyện trong 12 lời cầu nguyện này đều nói rõ hạnh nguyện của tất cả chúng sinh

Chi tiết 12 lời cầu nguyện của Đức Phật Dược Sư

1. Phát hào quang chiếu sáng cho tất cả chúng sinh

Nguyện cho con khi thành đạo Bồ-đề, trong thân có ba mươi hai thiện chú, ánh sáng của con chiếu soi vô lượng thế giới và tất cả chúng sinh đều được như con.

2. Rằng tất cả chúng sinh đều biết Nhất thiết trí của mình

Con nguyện khi con thành Phật, trong ngoài sáng hơn mặt trời, và chính con cũng được thành Phật. Để tất cả chúng sanh không còn tăm tối, đều nhờ duyên giác ngộ.

3. Nguyện cho tất cả chúng sanh được toại nguyện.

Con nguyện khi thành Phật sẽ có vô lượng trí tuệ để tất cả chúng sanh được nuôi dưỡng thân tâm.

4. Hướng dẫn tất cả chúng sinh đi trên con đường Đại thừa.

Con nguyện khi con thành Phật, tất cả chúng sanh nếu đi lầm đường đều trở về chánh đạo, cả hai xe đều quy về một xe.

Đức Phật Dược Sư
12 lời cầu nguyện của Đức Phật Dược Sư hướng con người đến cuộc sống no đủ, bình an

5. Giúp chúng sanh giữ giới hạnh.

Con nguyện khi con thành Phật, nếu có chúng sanh tu hành theo pháp áo giáp của con, đều được Viên Mãn.

6. Giúp chúng sinh chữa bệnh do 6 giác quan gây ra.

Nguyện khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào yếu kém xấu xa, đui mù câm điếc nghe danh hiệu tôi, niệm danh hiệu tôi đều được lành bệnh, tốt đẹp trở lại và may mắn.

7. Chữa lành thân tâm tất cả chúng sinh.

Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sanh không người thân thích, nghèo khổ, bệnh tật, không nơi nương tựa, được nghe danh hiệu Ta, thân tâm an lạc, được quyến thuộc và bạn bè giúp đỡ. 

8. Cho người nữ đầu thai làm nam giới.

Rằng khi tôi thành Phật, những nữ nhân luôn bị khinh thường và sỉ nhục khi nghe thấy tên của tôi, bạn sẽ bỏ thân làm nữ và tái sinh thành nam giới cho đến khi bạn trưởng thành.

9. Ngăn chúng sinh lầm đường lạc lối, giúp trở về con đường ngay thẳng.

Con nguyện khi con thành Phật, tất cả chúng sinh thoát khỏi vòng luẩn quẩn tà kiến, trở về con đường ngay thẳng, tu Bồ tát đạo, mau chóng thành tựu.

10. Ngăn chúng sinh tái sinh vào thời mạt pháp.

Nếu chúng sinh bị luật vua trừng phạt, trói buộc, đánh đập, giam cầm, tàn tật,…Khi nghe thấy tên tôi sẽ đều thoát khỏi.

Đức Phật Dược Sư
Niệm chú 12 lời cầu nguyện của Đức Phật Dược Sư với tinh thần thả lỏng và lòng tôn kính để đạt ước nguyện hiệu quả

11. Mang thức ăn cho người đói.

Con nguyện khi con thành Phật, chúng sanh hết đói khát, không tạo ác nghiệp vì miếng ăn. Nếu họ nghe được danh hiệu của tôi, siêng năng trì tụng sẽ cho họ ăn uống đầy đủ, thuyết pháp cho họ và để họ an tâm tu hành.

12. Mang quần áo cho những người rét mướt, nghèo khổ

Con nguyện khi con thành Phật, những chúng sanh tội nghiệp, khổ đau không áo mặc, muỗi đốt, rét mướt,… Nếu họ nghe danh hiệu của tôi và siêng năng niệm chú, tôi sẽ làm theo lời nguyện đó và cho họ đầy đủ trang phục. 

Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về Dzi. Các bạn hãy ghé thăm website YidziShop thường xuyên nhé..

Danh Mục Tìm Kiếm

đá dzi 9 mắt

Dzi Beads

Vòng Tay Phong Thủy

Vòng phong thuỷ mệnh

Vòng trầm hương